Skip to content

IT review

De fleste virksomheder skal regelmæssigt gennemgå deres IT-strategi, og vi hjælper dig med den proces

Tag IT-strategien op til jævnlig gennemgang

Mange virksomheder afholder et periodisk ”performance review”. Så tager CEO og CFO ud til datterselskaber og produktionsenheder og får en status på, hvordan alt går og hvilke problemer der måtte være. På samme måde gennemfører vi med denne ydelse en temperaturmåling på virksomhedens aktuelle IT-situation.

IT skal give afkast

Du driver ikke virksomhed af ren kærlighed. Virksomheden skal skabe overskud, og hvis der findes en mulighed for at trimme virksomheden, så den skaber større overskud, så skal det udnyttes.

Det kræver som regel strategiske ændringer og ny IT-understøttelse af nye tiltag.

Men måske sidder der ledere i din virksomhed, som ikke kan lide, at der bliver stillet spørgsmål til strategien, for de har selv været med til at skabe strategien og har prestige investeret i den.

Det kan også være, at bevægelsesfriheden er begrænset af legacy-systemer, der forhindrer jer i at tage nye tiltag – eller bare følge med udviklingen i jeres marked.

IT-review_IZARA-computer

Sådan gør vi:

Alle virksomheder bør udføre et IT-review med jævne mellemrum. Det er et styringsværktøj til ledelsen, så de kan forstå, hvilke evner og muligheder virksomheden har.

Spørgsmål1
Spørgsmål2
Spørgsmål3

Hvis du er en kapitalfond, så kan du anvende denne ydelse til divestment. Vi vurderer, om selskabet er klar til at blive solgt. Og om der er tiltag, som er overskuelige at udføre, som kan gøre selskabet lettere at sælge eller opnå en højere pris.

IZARA-logo-computer-return-investment

IT-review som dialogværktøj

Vi oplever ofte, at der er en kløft mellem ledelsen og IT-afdelingen, og at der endda er dårlig kommunikation. Der hjælper vi ofte ledelsen med en tilgang, som vi kalder ”seek to understand before you are understood”.

Ledelsen vil påstå, at IT-afdelingen ikke er forretningsorienteret, og mens vi gør noget ved det, så vil vi også gerne hjælpe ledelsen til at blive mere IT-orienteret, så de kan stille de rette krav til IT-afdelingen.

IT er et produktionsaktiv, som I har investeret i, som hjælper jer med at drive forretning. Og med et IT-review hjælper vi jer med at opnå gevinst af investeringen.

Skal vi arbejde sammen?

Viljen til at skabe forandring

Det hele begynder med viljen til ændring. Når du som ejer eller leder af virksomheden har viljen til at skabe ændring, så er vi de rette til at sætte struktur og hastighed i forandringsprocessen.

Hvis du har brug for nogen til at udarbejde et strategidokument til skuffen, så er det ikke os. Vi skaber handling og ændringer, og vi vil ikke slippe dig, før det er sket.

Thomas Kragh