Skip to content

IT-strategi

Vi hjælper dig med at få en håndgribelig og handlings-orienteret IT-strategi

IT-strategi til din virksomhed

Alle virksomheder har behov for en håndgribelig og handlingsorienteret IT-strategi. Vi møder nogle gange virksomheder, der siger: ”vi er en gammeldags virksomhed, og vi klarer os fint uden en IT-strategi”, men de har jo stadig elektroniske dokumenter, emails, og de handler elektronisk og betaler elektronisk.

Alle virksomheder er i høj grad digitale i dag, og derfor er en god IT-strategi vigtig for alle.

Låst fast af gamle beslutninger

Mange store virksomheder er fastlåste, og det skyldes mange års dårlige beslutninger på IT-området. Det er vores erfaring, at jo større virksomhed, og jo mere international, og jo mere legacy-teknologi de har – des mere hænger de fast i fortidens rammer.

Den slags virksomheder har svært ved at sælge via internettet og betjene kunder digitalt. Det skyldes, at de har legacy-systemer, gamle processer, og deres medarbejdere er desværre groet fast i gamle processer og vaner. Alle initiativer er blevet uoverskueligt svære. Den slags virksomheder er blevet supertankere, der er svære at dreje.

Det giver sig selv, at hvis I fortsætter ad samme spor, så havner I samme sted. Og hvis I har behov for at ændre retning, så hjælper vi med at sætte processen i gang med en IT-strategi.

IT-strategi

Sådan gør vi

Arbejdet med en IT-strategi tager udgangspunkt i:

Strategiske-goals
Markedssituation
IT-systemer

I kan fx vælge at anvende vores Due Diligence-ydelse som grundlag for at lægge en IT-strategi, men det er ikke en forudsætning. Og hvis du er en kapitalfond, der søger vores hjælp til at lægge en IT-strategi for det selskab, du har købt, så sørger vi også for, at IT-strategien tager højde for, at selskabet måske skal fusioneres eller sælges, eller at dele af selskabet kan sælges fra.

IZARA

Forankring og klar tale

IT-strategien bygger vi sammen med jer. Vi gennemfører interview med ledelse og nøglepersoner i jeres virksomhed, så vi forankrer strategien i ledelsen og hele organisationen.

Der er nogen, der med et smil siger, at ”IT is too important to leave to the IT people”. Tanken er, at selv om at IT-afdelingen har hovedrollen, så vil en IT-strategi kun være succesfuld, hvis ledelsen og nøglepersoner har forpligtet sig til den. Og det betragter vi som en del af vores opgave at sikre.

Mennesker kan grundlæggende ikke lide forandring. Det er vores natur. De fleste ønsker bare, at i morgen bliver lige som i går. Men når I kan se, at det ikke er godt nok, så hjælper vi jer med at se virkeligheden i øjnene og styre jer sikkert videre. Og det gør vi ved at sige tingene ligeud.

Hos IZARA får I klar tale. Vi siger tingene, som de er.

Med respekt for
den eksisterende virksomhed

I gennemsnit bruger en virksomhed lige over 3% af sin omsætning på IT. Det er ret mange penge, og vi mener, at I skal betragte IT-udgifterne som en investering og sørge for, at det giver en god ROI.

IT-strategien skal også sikre, at IT-systemerne ikke er en hæmsko eller en risiko for forretningen. IT skal være et strategisk aktiv.

Det er et mantra i vores arbejde, at ”vi passer på forretningen i dag, mens vi forbereder os til forretningen i morgen”. Der er for mange virksomheder, der glemmer at passe på deres eksisterende forretning, mens de bygger en ny IT-strategi.

Det nytter ikke noget, at I har gang i en imponerende disruption-udvikling, hvis I glemmer, at størstedelen af jeres omsætning i dag ikke er digital. Der står stadig kolleger på fabriksgulvet, mens I tænker på digitalisering. Vi skal sikre, at der stadig kommer varer ud ad døren.

I den situation trækker vi meget på vores erfaring. Vi er konsulenter, der selv har stået i din rolle i mange år. Vi ved, hvad der skal til for at få succes med både den aktuelle forretning og den nye IT-strategi.

Skal vi arbejde sammen?

Viljen til at skabe forandring

Det hele begynder med viljen til ændring. Når du som ejer eller leder af virksomheden har viljen til at skabe ændring, så er vi de rette til at sætte struktur og hastighed i forandringsprocessen.

Hvis du har brug for nogen til at udarbejde et strategidokument til skuffen, så er det ikke os. Vi skaber handling og ændringer, og vi vil ikke slippe dig, før det er sket.

Thomas Kragh